Real Barrier

Lọc theo tìm kiếm

Môi trường thay đổi nhanh chóng đang đẩy chúng ta vào môi trường có hại, làm hỏng hàng rào bảo vệ da của chúng ta. Một hàng rào bảo vệ da bị suy yếu đã mất khả năng nội tại để bảo vệ da phản ứng nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài có hại, gây mất độ ẩm bên trong da và làm hỏng da.

Ngay lập tức, Atopalm Real Barrier tái tạo một hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh với MLE Skin Barrier Formula và sẽ bảo vệ làn da của bạn trở nên khô và nhạy cảm do hàng rào da bị suy yếu.