Thông báo

  • 15/12/2020

    +10 điểm

    Bài review của bạn đã được duyệt: Son Kem - Black Rouge Cream Matt Rouge


  • 12/12/2012

    Bạn đã được chọn trong đợt sử dụng miễn phí: LANCOME SPRING 2019 MARBLE L’ABSOLU LIPSTICK. Nhấn vào đây để viết review cho sản phẩm bạn nhé!