APHARM

Lọc theo tìm kiếm

Không tìm thấy sản phẩm phù hợp

Vui lòng tìm kiếm với thuộc tính khác

Apharm, hy vọng làn da và cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn mỗi ngày với tâm trí của một chuyên gia về da.

Apharm là một công ty dược phẩm năng động với hoạt động kinh doanh cốt lõi là nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và bằng sáng chế mới được cấp phép trên toàn thế giới.

Apharm hoạt động trong các lĩnh vực y tế quan trọng nhất.

Không ngừng cam kết cải thiện con người, chất lượng cuộc sống về sức khỏe và phúc lợi, Apharm thực hiện vai trò tích cực trong việc khám phá và điều trị các bệnh lý có tác động xã hội cao.